Bu icerigi gorebilmeniz icin Flash Player yuklu olmasi gerekiyor...
Erzurum •PDF• •Yazdır• •e-Posta•
TwitterFacebook
••Cuma•, 23 •Ocak• 2009 12:23•

Erzurum'un Tarihi 
Erzurum'un Coğrafi Yapısı
Erzurum'un İlçeleri
Erzurum'un Resimleri
Erzurum'un Önemli Telefon Numaraları 
 

ERZURUM ADI 

              Erzurum'un bilinen ilk adı Doğu Roma (Bizans) İmparatoru II.Theodosios' a (408-450) izafe edilen Theodosiopolis' ti, şimdiki Erzurum' un yerinde kurulmuştu. IV. asır sonuna doğru Roma imparatorluğu sınırları içine alınmış ve 415 tarihinde Theodosios' un emriyle Şark Orduları Kumandanı Anatolius tarafından kurulmuştur. Urfalı Mateos' a göre bu şehir Garin mıntıkasında Fırat'ın kaynağına yakın bir yerde bulunuyordu. Belazurî. bölgeye hakim olan Ermenyakos' un ölümü üzerine yerine geçen Kali adlı karısı tarafından kurulduğu için Araplarda Kalikala (Kali' nin ihsanı) adını vermişlerdir. Belazuri Kalîkala' yı dördüncü Ermeniyye şehirleri arasında sayar ve Ermeniyye şehirlerinden biri olarak kabul eder. X. asır İslam coğrafyacıları Kalikala şehri hakkında bize malumat vererek, doğuda ev eşyasının en önemlisi sayılan Kali (halı)nın burada yapıldığım ve adını bu şehirden almış olduğunu kaydetmektedirler. Hudud alalam' ın yazarı bu şehrin müstahkem bir kalesi bulunduğunu ve her taraftan gelen gazilerin burayı nöbet tutarak koruduklarım Ve şehirde tüccarların çok olduğunu bildirmektedir. Bugünkü Erzurum adı ise, Erzen' in Selçuklular tarafından fethedilmesi üzerine ahalisinin Theodosiopolis' e (Kalikala=Karin) göç etmelerine müteakip bu şehre Erzen ve Türk hâkimiyetinin ilk safhalarında bu adın sonuna, Meyyafarikin (Silvan) ile Siirt arasındaki Erzen' den ayırmak ve Anadolu'ya ait olduğunu belirtmek üzere Rum kelimesi ilave edilerek, Erzen al-Rum denilmesinden kaynaklanmıştır. Selçuklular tarafından Erzurum'da basılmış paraların üzerinde şehrin adı Arzan al-Rum şeklinde yazılmıştır.

•Son Güncelleme: ••Pazar•, 01 •Şubat• 2009 16:17••
 
TwitterFacebook

•Profil Bilgisi•

Application afterLoad: 0.009 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.214 seconds, 1.49 MB
Application afterRoute: 0.254 seconds, 1.77 MB
Application afterDispatch: 0.609 seconds, 2.56 MB
Application afterRender: 1.900 seconds, 2.79 MB

•Bellek Kulanımı•

2961112

•15 sorgu kayıt altına alındı•

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'fb3hgj66plefrlm7vrk58r4kj6'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1597049818' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'fb3hgj66plefrlm7vrk58r4kj6'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'fb3hgj66plefrlm7vrk58r4kj6','1597051138','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT *
    FROM jos_migration_backlinks
    WHERE url LIKE 'option=com\_content&view=article&id=50&Itemid=88%' OR sefurl LIKE 'option=com\_content&view=article&id=50&Itemid=88%'
 8. SELECT *
    FROM jos_migration_backlinks
    WHERE url LIKE 'index.php?option=com\_content&view=article&id=50&Itemid=88%' OR sefurl LIKE 'index.php?option=com\_content&view=article&id=50&Itemid=88%'
 9. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 10. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 88)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT *
    FROM jos_jcomments_settings
 12. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 50
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-08-10 09:18:58' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-08-10 09:18:58' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 13. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='50'
 14. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 42
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2020-08-10 09:18:58' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2020-08-10 09:18:58' )
    ORDER BY a.ordering
 15. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 88 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

•9 geri uyumluluğu sorgu kayıt altına alındı•

 1. SELECT m.*, SUM(CASE WHEN p.published=1 THEN 1 ELSE 0 END) AS cnt

    FROM jos_menu AS m

    LEFT JOIN jos_menu AS p
    ON p.parent = m.id

    WHERE m.menutype='mainmenu'
    AND m.published='1'
    AND m.access <= '0'

    GROUP BY m.id
    ORDER BY m.parent, m.ordering
 2. SELECT m.*
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND m.published='1'
 3. CREATE TABLE IF NOT EXISTS jos_vcnt (tm INT NOT NULL, ip VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT '0.0.0.0')
 4. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vcnt
    WHERE ip='54.160.19.155'
    AND (tm+'120')>'1597051138'
 5. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vcnt
 6. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vcnt
    WHERE tm>'1597017600'
 7. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vcnt
    WHERE tm>'1596931200'
    AND tm<'1597017600'
 8. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vcnt
    WHERE tm>='1597017600'
 9. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_vcnt
    WHERE tm>='1596240000'

•Dil Dosyaları Yüklendi•

•Çevrilmemiş dizi tanılayıcı•

•Hiçbiri•

•Çevrilmemiş dizi tasarımcısı•

•Hiçbiri•